PostHeaderIcon Artykuły

PostHeaderIcon Ojciec Święty Jan Paweł II - Orędownik Golgoty Wschodu

ZDUMIENIE - to pierwsze słowo Tryptyku Rzymskiego Ojca Świętego Jana Pawia II. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich Żyjących. Wiele Bożych tajemnic, wiele wydarzeń można ogarnąć tylko tym słowem. Zdumienie -potęgą zła i wszechmocą Bożego Miłosierdzia, Zdumienie - wszystkimi dokonaniami 25-letniego pontyfikatu Jana Pawła II Wielkiego.
Dwa są słowa, które są synonimem czegoś najstraszniejszego w dziejach XX wieku. Jedno to OŚWIĘCIM - Auschwitz, a w nim wszystko to, co straszne - zbrodnia ludobójstwa, gnębienie i mordowanie drugiego człowieka, w tym i nas Polaków skazanych na zagładę, wszystkie hitlerowskie obozy koncentracyjne i cała miłość rozpętana filozofią śmierci. Ten straszny dramat był częścią życia t najgłębszej troski kardynała Karola Wojtyły, w którego Archidiecezji znajdowało się to miejsce kaźni. Jako Papież ogarnął je swoją troską papieską i przekazał całemu światu przez kanonizacje Maksymiliana Marii Kolbego i Edyty Stein. To wielkie świadectwo określił mianem Golgoty Narodów.
Jest drugie słowo - KATYŃ, a w nim cała groza potwornego zła, która była dziełem bolszewii - ateistycznego komunizmu. To wszystko określamy mianem Golgoty Wschodu.

Więcej…