Fundacja "Golgoty Wschodu"

to
Wspólnota

zjednoczona

w modlitwie i pamięci

doświadczona
w cierpieniu

gotowa
do współpracy i pomocy

zatroskana
o wychowanie młodego pokolenia
w umiłowaniu historii
Narodu Polskiego i jego bohaterów

przybliżająca

sprawiedliwość i przebaczenie,
które wypływają z chrześcijańskiej kultury
i polskiej tradycji

zainteresowana
treścią wydawnictw
Golgoty Wschodu
opatrzonych znakiem Krzyża Katyńskiego